Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ dôi dư cần công bằng, minh bạch

18:36, 26/10/2019
 “Cần thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính một cách công bằng, minh bạch- Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều nay (26/11), khi cho ý kiến tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại phiên họp.

Theo tờ trình của ban cán sự đảng UBND tỉnh, đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, sẽ hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi khi đủ các điều kiện theo quy định; Hỗ trợ một lần bằng 12 tháng tiền lương hiện hành đối với các trường hợp thôi việc ngay.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại phiên họp.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị cấp xã ngoài chế độ chính sách hiện hành, được hỗ trợ 1 tháng phụ cấp cho mỗi năm công tác hiện hưởng. Đối với người hoạt động không chuyên trách khối, xóm, thôn, bản ngoài chế độ chính sách được hưởng theo quy định hiện hành, còn được hỗ trợ thêm một số tiền tùy thuộc vào từng chức danh.

Toàn cảnh phiên họp.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng tình thông qua nội dung này. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương cần thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính một cách công bằng, minh bạch. Đối với những chức danh tại xóm, khối, bản không được quy định tại dự thảo này, Bí thư Tỉnh  ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu UBND tỉnh xây dựng chính sách được hỗ trợ 1 lần cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Các chính sách hỗ trợ cần thực hiện đúng quy định của nhà nước.

Thúy Vinh - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm