Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trưng bày chuyên đề "Hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh - 90 năm còn mãi"

11:26, 07/09/2020
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao phối hợp với Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày chuyên đề "Hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh - 90 năm còn mãi".

Ngay sau lễ kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), các đại biểu đã tham quan trưng bày chuyên đề "Hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh - 90 năm còn mãi".

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tham quan trưng bày.

Chuyên đề "Hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh - 90 năm còn mãi" gồm 3 chủ đề: Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931; Nghệ An trong cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Nghệ An phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh trong thời kỳ đổi mới; với nhiều hình ảnh, tư liệu nhằm giới thiệu về quá trình đấu tranh trong tù ngục của các chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh và Nghệ An bước vào thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu tham quan trưng bày.

Thông qua trưng bày chuyên đề giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về những địa chỉ Đỏ - nơi diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt của những người tù chính trị chống lại chế độ cai trị của thực dân, phong kiến, nơi những người cộng sản Nghệ Tĩnh được tôi luyện, trưởng thành và nhiều tấm gương đã đấu tranh anh dũng, bất khuất, thắp sáng ngọn đuốc chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Từ đó giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần Xô viết cho các thế hệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan trưng bày.

 

 

Hiến Chương - Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm