Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Học sinh Quỳ Hợp được trang bị kiến thức phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

10:10, 19/09/2019
Tại Trường trung học cơ sở xã Châu Cường, Hội phụ nữ huyện Quỳ Hợp vừa tổ chức lễ phát động phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng chống xâm hại trẻ em.
Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Với chủ đề “an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Trong thời gian tới Các cấp hội phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp sẽ phối hợp với các ban ngành của huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về thực trạng, hậu quả, kiến thức pháp luật về xâm hại tình dục, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng như những kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.  

Các hoạt động tuyên truyền kiến thức về phòng chống tạo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xâm hại tình dục tại buổi lễ.
Các hoạt động tuyên truyền kiến thức về phòng chống tạo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xâm hại tình dục tại buổi lễ.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, vận động xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc phòng chống xâm hại tình dục, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bồi dưỡng, trang bị hướng dẫn cho phụ nữ và trẻ em kỹ năng tự bảo vệ để đảm bảo an toàn, tổ chức diễn đàn, câu lạc bộ có sự tham gia của phụ nữ, trẻ em để nâng cao ý thức kiến thức để tự bảo vệ chính mình tại công đồng.

Biểu diễn các tiểu phẩm và được tuyên truyền phổ biến về những kiến thức về phòng chống tảo hôn

Tại buổi lễ các đại biểu và các em học sinh của trường THCS xã Châu Cường, Quỳ Hợp đã được xem các tiểu phẩm và được tuyên truyền phổ biến về những kiến thức về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xâm hại tình dục.

Các xóm bản và trường học ký cam kết thực hiện phòng, chống tạo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng, chống xâm hại trẻ em.
Các xóm bản và trường học ký cam kết thực hiện phòng, chống tạo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Sau buổi lễ,  Hội phụ nữ huyện cũng đã tiến hành ký cam kết thực hiện phòng, chống tạo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng, chống xâm hại trẻ em với 11 xóm bản và các trường học trên địa bàn xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.  

Thanh Hợp

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm