Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Huyện đoàn Nghĩa Đàn ra mắt CLB “Lý luận trẻ” giai đoạn 2019 – 2022

18:14, 06/09/2019
Chiều 6/9, Ban thường vụ Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chứ lễ ra mắt câu lạc bộ “Lý luận trẻ” giai đoạn 2019 – 2022.
Ra mắt CLB "Lý luận trẻ" huyện Nghĩa Đàn.
Ra mắt CLB "Lý luận trẻ" huyện Nghĩa Đàn.

Tham gia CLB có 17 thành viên, Ban chủ nhiệm 3 thành viên. CLB là mô hình tập hợp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên  yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi lý luận, chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… để truyền đạt tới đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, CLB còn là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên được bày tỏ  suy nghĩ, nhận xét của cá nhân về những vấn đề giới trẻ quan tâm, nhất là về vấn đề trên mạng xã hội, sự kiện chính trị - xã hội trong nước, quốc tế, các luồng tư tưởng khác nhau… để có được nhận thức đúng, thấu đáo.

BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn sẽ chỉ đạo thành lập câu lạc bộ tại cấp cơ sở sau khi CLB “Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022 đi vào hoạt động,

Đức Anh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm