Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần xác định chế độ phù hợp cho chức danh kiêm nhiệm sau sáp nhập

16:40, 22/11/2019
Chiều nay (22/11), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để góp ý vào dự thảo một số văn bản quan trọng. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Ba dự thảo văn bản được góp ý tại hội nghị trực tuyến, bao gồm: Dự thảo Tờ trình, Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn và chính sách, chế độ đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký; Dự thảo Tờ trình, Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 37 và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu góp ý vào các dự thảo văn bản.

Góp ý vào các dự thảo văn bản, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung các dự thảo nêu. Tuy nhiên, đối với Dự thảo Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm phải cần nghiên cứ kỹ để có tính công bằng, tránh bất cập, nhất là khi đối chiếu với các đơn vị không sáp nhập trong việc áp dụng chế độ cho cán bộ kiêm nhiệm sau khi sát nhập. Đối với Dự thảo quy định chức danh, trong đó có chuyên gia cao cấp, trợ lý, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng nên mở rộng chế độ chuyên gia cho các tỉnh và bổ sung thêm một số đối tượng được sử dụng thư ký, chế độ chính sách cho thư ký nhưng cần ghi cụ thể số lượng.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị,

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu lên sự cần thiết trong việc tổ chức hội nghị trực tuyến. Đó là một số bất cập trong công tác cán bộ ở các cấp đã tồn tại từ lâu, nhiều người nhìn thấy, nên rất cần phân tích, góp ý để bổ sung hoàn chỉnh vào các văn bản của Trung ương. Bên cạnh đó, một số tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho cán bộ, chuyên gia mặc dù đã có từ lâu, nhưng xét trên thực tế công tác thì vẫn còn nhiều bất cập, nên việc phân tích, góp ý từ cơ sở để Trung ương hoàn chỉnh các văn bản sát đúng với thực tiễn. Đặc biệt, đối với người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 37 và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị nếu xét trên thực tế thì chế độ kiêm nhiệm vẫn được giải quyết theo các văn bản hiện hành. Tuy nhiên, xét về góc độ công tác tổ chức hiện nay thì cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần phải xác định rõ chế độ cho chức danh nào là hợp lý, từ đó mới khuyến khích được sự đóng góp của cán bộ, người được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm. Riêng những vấn đề liên quan đến độ tuổi không thích hợp với bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ban soạn thảo tổng hợp kỹ các góp ý, nhất là góp ý từ cấp tỉnh để có cơ sở hoàn thiện văn bản một cách hoàn chỉnh, chặt chẽ, đúng lộ trình. Ngoài ra, việc phân định chuyên gia với chức danh được bổ nhiệm phải được hiểu đúng, từ đó có chế độ đãi ngộ phù hợp, tránh chồng chéo. Hơn nữa, chức danh trợ lý, thư ký lãnh đạo phải được rạch ròi, công khai, minh bạch, nhằm phát huy tốt nhất năng lực cá nhân, hoàn thành đúng chức trách nhiệm vụ, vị trí, việc làm.
                                                                           

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm