Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Góp ý, phản biện xã hội dự thảo bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2024

15:19, 05/12/2019
Sáng nay, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị góp ý, phản biện dự thảo bảng giá đất  tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2024. Đồng chí  Võ Thị Minh Sinh - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh chủ trì.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh sắp tới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thông qua dự thảo điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh NA giai đoạn 2020 – 2024. Theo đó, Sở Tài nguyên - Môi trường  đã xây dựng mức tăng bình quân các loại đất từ 100% đến trên 300% so với khung giá đất hiện hành, áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.  Về đất ở, khu vực thành phố Vinh, giá đất ở tăng từ 127 đến hơn 181%; giá cao nhất đạt 65 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 1 triệu đồng/m2. Hay ở Kỳ Sơn, khu vực thị trấn, cao nhất là 10 triệu đồng/m2, thấp nhất là 500 nghìn đồng/m2 và các xã còn lại, cao nhất là 4,5 triệu đồng/m2, thấp nhất là 70 nghìn đồng/m2. Liên quan đến giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất thương mại, dịch vụ) bằng 50% so với mức giá đất ở có cùng điều kiện thuận lợi như nhau nhưng không thấp hơn mức giá tổi thiểu theo quy định của Chính phủ. Giá đất thương mại, dịch vụ tăng từ 50% lên bằng 60% so với mức giá đất ở. Đối với đất sản xuất kinh doanh phục vụ mục đích khai thác khoáng sản bằng 150% so với mức giá đất ở liền kề hoặc vị trí tương đương nhưng không vượt mức giá tối đa của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ theo quy định của Chính phủ…

Đại diện hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện hội doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều ý kiến phát biểu, góp ý dự thảo; đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường, sở Tài Chính và các ngành liên quan nghiên cứu, tính toán lại mức tăng bình quân trên cơ sở cân đối hài hòa giữa lợi ích của cộng đồng DN, người dân và nhà nước. Đặc biệt, việc điều chỉnh tăng phải theo lộ trình chứ không thể tăng đột biến... Tránh tình trạng ban hành nghị quyết xong lại phải điều chỉnh hàng năm, theo từng dự án cho phù hợp với thực tế. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả,  thu hút  các nhà đầu tư  và đảm bảo an sinh xã hội. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đề xuất mức tăng bình quân như Hà Nội vừa điều chỉnh là 15% so với kỳ trước. Cụ thể, giá thuê đất sản xuất kinh doanh đối với Doanh nghiệp (theo thông báo thuế) tăng tối đa là 1,5 lần so với mức giá cũ.  

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo sở Tài nguyên Môi trường và các ngành liên quan giải trình cách tính giá đất như đã đề xuất trong dự thảo, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh khẳng định: Việc tăng giá đất thời điểm này là hợp lý và cần thiết, các ngành cũng đã thực hiện theo đúng cơ sở pháp lý, nguyên tắc và thẩm quyền. Tuy nhiên, việc tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp và người dân chưa đầy đủ, đơn vị soạn thảo cần rút kinh nghiệm. Liên quan đến nội dung dự thảo, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung báo cáo tổng hợp ý kiến trình HĐND tỉnh; trong đó, giải trình cụ thể các ý kiến góp ý, phân tích đánh giá thêm mức tăng bình quân đã phù hợp chưa….Về bảng giá đất cụ thể, đơn vị soạn thảo và các ngành liên quan cần tiếp thu, nghiên cứu, xem xét lại một số trường hợp cá biệt, có mức tăng đột biến. Xem lại cách tính chênh lệch mức giá so với bảng giá cũ. Tính toán kỹ và sát tiền thuế đất đối với các DN đang thuê đất để xem xét, cân nhắc cho phù hợp vì  dự thảo bảng giá đất lần này vừa tăng giá đất ở vừa tăng giá đất dịch vụ thương mại, gây khó khăn đến hoạt động của các DN.. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội khi nghị quyết được ban hành, mức giá đất mới chính thức áp dụng. 

Lê Hằng – Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm