Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương: Quán triệt Quy định 205 và hướng dẫn xây dựng văn kiện Đại hội đảng các cấp

16:35, 23/12/2019
Sáng ngày 23/12, huyện ủy Thanh Chương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 205QĐ/TW, hướng dẫn công tác nhân sự và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Toàn cảnh hội nghị.

Tại đây, hơn 200 cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở đã nghe các nội dung về công tác nhân sự, hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội và công tác tổng hợp số liệu kinh tế- xã hội phục vụ công tác soạn thảo văn kiện. Đặc biệt là được nghe quán triệt Quy định 205 QĐ/TW ngày 23/9/ 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đi vào những vấn đề còn bất cập trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương quán triệt Quy định 205QĐ/ TW.

Cùng với việc quán triệt các nội dung, lãnh đạo huyện Thanh Chương yêu cầu các tổ chức đảng cần tập trung vào các nội dung cụ thể như: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, báo chí truyền thông và nhân dân; tập trung giải quyết những vấn đề mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất.

Đình Hà

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm