Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các CCQ tỉnh

15:59, 18/12/2019
Sáng 18/12,  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Nét nổi bật trong năm 2019 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ tổng kết Nghị quyết 26 về phát triển Nghệ An đến năm 2020, đánh giá việc thực hiện Điều lệ Đảng (khóa XII). Triển khai học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết hội nghị Trung ương 8, Trung ương 9 và Quy định 08 của Bộ Chính trị, Quy định 205-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu cho Tỉnh ủy để chỉ đạo các cấp các ngành rà soát thực hiện các chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. 

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với các tổ chức đảng trong các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan tích cực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, đề tài bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động.
Thực hiện năm cải cách hành chính được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo,  hoạt động của trung tâm giao dịch “một cửa”, “ một cửa liên thông” có những chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết TW6 và Kế hoạch số 111-KH/TU; xây dựng vị trí việc làm theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. 
Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm lãnh đạo và phát huy vài trò của các tổ chức đoàn thể, phân công Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đoàn thể Khối, định kỳ hàng quý thực hiện tốt chế độ làm việc Ban Thường vụ Đoàn Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội Cựu Chiến binh Khối để nghe kết quả hoạt động và định hướng nhiệm vụ thời gian tới. 
Ban Thường vụ tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt Chỉ thị số 13- CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng dự thảo hướng dẫn sinh hoạt chi bộ và chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách đã giành nhiều thời gian dự sinh hoạt với các chi bộ; tiến hành khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ loại hình cơ quan trong Khối từ đó tham mưu nội dung đánh giá, chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan theo quyết định phân công của Tỉnh ủy.
Về công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường hướng dẫn chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra giám sát.trong đó tập trung kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW của Ban chấp hành Trung ương, Chỉ thị 13-CT/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị 15-CT/TU ngày 05/5/2008 của Tỉnh ủy về việc xử lý các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị,

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung kiểm điểm; ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát...Trong thời gian tới cần tập trung vào công tác quản lý đảng viên, nghiên cứu và lựa chọn những vấn đề then chốt, có tính chất trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phát huy vai trò tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Ngay sau kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm điểm từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ một cách nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.     

Nguyễn Trung Thành

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm