Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra, sát hạch công chức năm 2019

11:00, 21/12/2019
Sáng nay (21/12), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức năm 2019. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Xác định kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức năm 2019 là hết sức quan trọng cần tiến hành kỹ lưỡng, nghiêm túc nên trong đợt 1 này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ tiến hành kiểm tra, sát hạch đối với 7 đồng chí giữ chức vụ phó phòng để rút kinh nghiệm. Các phó phòng được kiểm tra, sát hạch các nội dung: trả lời trắc nghiệm kiến thức chung gồm 25 câu hỏi trong bộ đề 500 câu về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; Viết đề cương và bảo vệ đề cương đề án, chương trình, kế hoạch… phù hợp với vị trí việc làm. Sau khi rút kinh nghiệm, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, sát hạch các vị trí trưởng phòng và các công chức trong toàn cơ quan. 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp nhấn mạnh, vừa là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa được chọn làm điểm, vì vậy Ban tổ chức tỉnh ủy chuẩn bị hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, trong đó đã tiến hành kiểm tra lại hồ sơ của cán bộ, công chức, rà soát lại vị trí việc làm gắn với các chức danh, tiêu chuẩn. Đồng chí cũng nhấn mạnh, sau khi hoàn thành và rút kinh nghiệm từ 7 đơn vị được chọn làm điểm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, rút kinh nghiệm nhằm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một hướng dẫn cụ thể, chi tiết để việc kiểm tra, sát hạch công chức trong toàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

 Mai Hương – Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm