Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Thái Thanh Quý

15:30, 09/05/2021
Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Thái Thanh Quý.
 

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Thái Thanh Quý!

 

Nếu vinh dự được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về các mặt, nhất là bản lĩnh, kỹ năng nghị trường của người đại biểu nhân dân; gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có quan hệ tốt với bà con ở khu dân cư và đồng chí, đồng nghiệp nơi làm việc; không làm những việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người đảng viên, người đại biểu Quốc hội.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ hai, tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin thực tế, phát hiện và kiến nghị với Quốc hội tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, đảm bảo nghiêm minh, tính khả thi cao, hạn chế những bất cập, thiếu sót trong pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với những điều ước quốc tế và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Thứ ba, nghiên cứu, tham gia đề xuất xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và của địa phương, trong đó tập trung các vấn đề ưu tiên: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là về văn hóa, y tế, giáo dục, việc làm, phúc lợi, an sinh, giảm nghèo bền vững, quyền con người; phát triển kinh tế khu vực miền núi, dân tộc, biên giới, ven biển, biển đảo gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư: Gắn với chức trách, nhiệm vụ công tác là Bí thư Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đã xác định ở mức cao nhất, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, sẽ tập trung thực hiện ba đột phá phát triển của tỉnh đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính; đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm nhất là về giao thông, cảng biển, khu công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ, nhằm thu hút các dự án trọng điểm, có tính động lực góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, người đại biểu nhân dân và chương trình hành động của mình đã đề ra.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tín nhiệm của cử tri và toàn thể nhân dân./.

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm