Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Giảm hơn 10% tổng biên chế toàn tỉnh

18:58, 27/05/2021
Tiếp tục phiên họp, chiều nay (27/5), BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến sau 06 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Qua thời gian thực hiện các Nghị quyết trên, tổng biên chế toàn tỉnh đã giảm được hơn 10%.
Toàn cảnh phiên họp.

Với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đến hết tháng 4/2021, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện giảm được 21 phòng; giảm 232 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 11,8%; giảm 612 phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp; giảm được 5 ban, với 5 phòng trực thuộc ở các ban dự án cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 20 xã và gần 2.100 xóm, bản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại phiên họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại phiên họp.

So với năm 2015, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện đã giảm được hơn 6.800 người, trong đó công chức giảm gần 600 người.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, một số ý kiến cho rằng: Cần tiếp tục đẩy mạnh rà soát đề án vị trí việc làm trong tình hình mới, gắn với đó là thực hiện tốt chính sách cho người lao động; Đồng thời, cũng đề nghị tỉnh, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chủ động sơ kết thí điểm nhất thể hoá chức danh, xem xét bố trí lại chức danh cán bộ thú y cấp xã...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận phiên họp.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá: Mặc dù các mục tiêu cơ bản đã đạt được, tuy nhiên một số cơ quan, đơn vị thực hiện tinh giản biên chế chưa đạt chỉ tiêu; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt yêu cầu về giảm tỷ lệ nhóm lãnh đạo, quản lý và phục vụ; tăng nhóm chuyên môn nghiệp vụ…

Người đứng đầu Tỉnh uỷ yêu cầu cần phải làm rõ nguyên nhân một số nội dung công việc thực hiện chậm như: hoạt động của hội và sửa chữa, bổ sung, rà soát các quy định về tổ chức hoạt động của hội; việc xử lý khắc phục, sai phạm trong quá trình tuyển dụng cán bộ, công chức; thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hoá đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở một số lĩnh vực. Đặc biệt, đối với bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất sau sáp nhập xã, xóm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung cao độ để giải quyết trong thời gian tới; Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy để khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức.

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm