Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

  Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ hai, khóa XVIII bế mạc và thông qua 26 dự thảo Nghị quyết 

08:46, 13/08/2021
Sau hơn một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng nay  (13/8),  kỳ họp thứ hai - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã tiến hành phiên bế mạc và thông qua 26 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. 

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành. 

Toàn cảnh kỳ họp.

Mở đầu phiên họp, kỳ họp đã nghe thư ký kỳ họp trình bày báo cáo Tổng hợp, tiếp thu ý kiến, thảo luận về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bà Nguyễn Thị Anh Hoa - Thư ký kỳ họp trình bày Tổng hợp, tiếp thu ý kiến, thảo luận về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tiếp đó, trên cơ sở các Tờ trình, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, biểu quyết và thông qua 26 nghị quyết quy định các nguyên tắc, định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; tạo hành lang pháp lý để các cấp, ngành triển khai các chủ trương đầu tư công, thực hiện các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện kịp thời các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Các nghị quyết được thông qua, vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết trình kỳ họp.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã được xác định tại Nghị quyết số 17 ngày 13 tháng 12 năm 2020 để làm động lực phấn đấu thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2021. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá kỳ họp lần này, HĐND tỉnh bước đầu có những đổi mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp tới của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng; kiên trì, kiên định, kiên quyết; đồng bộ, sáng tạo và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã xác định. Các cấp, các ngành cần tập trung cao nhất, tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế.

 
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cũng đề nghị cần đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri, theo hướng tăng cường tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc trực tiếp với người dân, người lao động, theo ngành nghề, theo giới..Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Hội đồng nhân dân, tạo "cầu nối" giữa đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.  
Quang cảnh phiên bế mạc.

Sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tích cực lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để kịp thời kiến nghị, phản ánh với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân. Gương mẫu, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua.

26 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp gồm:

01. Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02. Nghị quyết định hướng hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2022.

04. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

05. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

06. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1).

07. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Nghệ An.

08. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

09. Nghị quyết về điều chỉnh và bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh).

11. Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

16. Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

17. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước.

18.Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết về tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2022.

20. Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh.

21. Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

22. Nghị quyết phê duyệt Đềán tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

23. Nghị quyết đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt 6.

24. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đợt 2.

25. Nghị quyết Quy định chếđộ dinh dưỡng và một sốchính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An.

26. Nghị quyết quy định một sốchính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 


 

Hiến Chương-Thùy Dương-Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm