Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ thu gom, xử lý hơn 1 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật  

17:16, 30/07/2019
Trong buổi sáng ra quân, đã có hơn 1 tấn bao bì, lọ chai thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Tân Kỳ được thu gom vận chuyển lên xe, để đưa về địa điểm xử lý đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Sau mỗi vụ sản xuất, người nông dân sử dụng  thuốc bảo vệ thực vật để phun cho cây trống và thải ra môi trường một lượng lớn bao bì tương đối lớn, đã làm ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Vấn đề này được cử tri xã Tân Phú huyện Tân Kỳ đã phản ánh nhiều lần tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp.

hơn 1 tân bao bì, lọ chai thuốc bảo vệ thực vật được thu gom vận chuyển lên xe, để đưa về địa điểm xử lý đúng quy trình, đảm bảo an toàn.
Hơn 1 tấn bao bì, lọ chai thuốc bảo vệ thực vật được thu gom vận chuyển lên xe, để đưa về địa điểm xử lý đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Do vậy, đợt này Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con quyết tâm vận động nhân dân thu gom đúng chỗ, xử lý cách, nhằm đảm bảo môi trường. Trước sự kiểm tra giám sát của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Tân Kỳ,trong 1 buổi sáng, Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con đã phối hợp với Công ty cổ phần xử lý môi trường Nghệ An, đã tiến hành thu gom, vận chuyển 1 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đưa về địa điểm xử lý đúng quy trình, đảm bảo an toàn.
Phương Thảo
 


 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm