Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết

11:39, 27/11/2019
Sáng nay (27/11), Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vinh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì.

 Cùng dự có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại hội nghị, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa 17 gồm: Tờ trình về Giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 toàn tỉnh là 3.355 biên chế; Số lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 261 người; Tờ trình Phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2020; Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009 của HĐND tỉnh về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao; Dự thảo Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng phát biểu kết luận cuộc họp.

 Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và giải trình của các sở, ngành có liên quan, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất các nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17./.
                                                  
 

Huy Cung – Chu Quý  

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm