Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu năm 2019

15:29, 05/12/2019
Sáng nay (05/12),  đ/c Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tháng 12/2019, chỉ đạo nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ Huyện ủy năm 2019.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã xác định và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết cơ bản kịp thời các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn. Toàn huyện có 15/33 chỉ tiêu chủ yếu về KT – XH vượt KH, 15/33 chỉ tiêu đạt KH và 3/33 chỉ tiêu không đạt KH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,39%, tăng 0,45% so với năm 2018; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 39,91 triệu đồng, tăng 3,59 triệu đồng so với năm 2018. Thu ngân sách Nhà nước đạt 373,7 tỷ đồng/KH 318,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43%, giảm 0,5% so với năm 2018. Tổng nguồn lực huy động để thực hiện xây dựng NTM trong năm đạt trên 1.196,6 tỷ đồng. Dự kiến có 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng lên toàn huyện có 22 xã đạt chuẩn.

Đ/c Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận nội dung kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách của từng đồng chí ủy viên ban thường vụ; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại để triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp - phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình rất khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm của từng đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí đề nghị huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tích cực thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn; quan tâm công tác thu thuế; trong xây dựng nông thôn mới cần bàn cách làm, giải pháp,  xem xét điều kiện, hỗ trợ nguồn lực, bố trí cán bộ, tranh thủ các chính sách cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo…để xây dựng xã nào là phải đạt một cách chất lượng, bền vững; Quan tâm nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn trong giáo dục; Rà soát lại các chỉ tiêu Đại hội để tập trung các giải pháp thực hiện; phấn đấu đạt các chỉ tiêu ở mức cao nhất; Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị huyện sớm hoàn thiện báo cáo chính trị để đưa về cho các chi bộ thảo luận;  Rà soát lợi thế, thế mạnh của huyện để đưa vào chỉ tiêu Đại hội sắp tới; Rà soát lại nhân sự từ cấp xã đến cấp huyện, đảm bảo chất lượng nhân sự, phải chuẩn bị tốt nguồn nhân sự tại chỗ. Đội ngũ nhân sự của huyện phải đảm bảo 3 độ tuổi theo quy định. Việc sáp nhập thôn xóm cần quyết liệt hơn, gọn hơn, đồng thời, quan tâm theo dõi sau sáp nhập thì hiệu quả như thế nào, chế độ chính sách phù hợp hay chưa, ngoài ra cũng cần chuẩn bị các điều kiện cho công tác sáp nhập xã trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý, công tác phát triển đảng viên phải chú trọng đến chất lượng là trước tiên; tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Thanh Nhàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm