Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Thái Thị An Chung

16:08, 09/05/2021
Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Thái Thị An Chung.
 

Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Thái Thị An Chung:

 

Năm 1994, sau khi tốt nghiệp khoa Luật – Trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), tôi trở về Nghệ An nhận công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. Sau một quá trình làm việc, học hỏi, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, tôi rất vinh dự khi được lãnh đạo cơ quan, cử tri nơi công tác và nơi cư trú, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An giới thiệu là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng pháp luật tại Sở Tư pháp và 14 năm làm nhiệm vụ Đại biểu dân cử (4 năm là đại biểu Quốc hội khóa XII và 10 năm là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, XVII), nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, bản thân tôi sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu theo luật định. Tuy nhiên, việc tôi có trở thành đại biểu Quốc hội hay không là hoàn toàn do cử tri cân nhắc, lựa chọn và quyết định nhưng dù ở cương vị nào tôi cũng cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và điều kiện, khả năng của mình, nếu được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động gồm 5 nội dung như sau:

Thứ nhất, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri và thường xuyên tiếp xúc với cử tri để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri; Tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện việc tiếp công dân đầy đủ, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật; Chủ động đôn đốc, đeo bám việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị các cơ quan có liên quan các giải pháp để nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Thứ hai, tôi sẽ tích cực nghiên cứu và nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để tham gia với Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và chủ trương, đường lối phát triển đất nước đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Đề xuất, kiến nghị và tham gia ý kiến với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trong việc ban hành những chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, hợp lòng dân, có tính khả thi cao, nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; về phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; về phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; về xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; về phát triển văn hóa và du lịch; về lao động, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội; về bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh… Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để phổ biến, tuyên truyền, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật đã ban hành và kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập trong thực thi, áp dụng để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thứ ba, là đại biểu công tác tại cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu trúng cử, tôi sẽ dành nhiều thời gian để tham gia với Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc bảo vệ, bảo đảm các quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân đã được Hiến pháp quy định; thực hiện giám sát công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giám sát công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, viên chức trong việc phục vụ nhân dân; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ ở cơ sở.

Thứ tư, là đại biểu ứng cử tại huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, tôi sẽ tích cực tham gia, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương trong thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ năm, là một ứng cử viên nữ, tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và chú trọng bảo vệ các quyền của trẻ em, người cao tuổi. Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là giáo dục mầm non và tiểu học; chú trọng giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và ý thức trách nhiệm xã hội, khát vọng vươn lên cho học sinh, sinh viên.

Trên đây là dự kiến Chương trình hành động nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cá nhân tôi. Tôi mong muốn được cử tri và nhân dân đóng góp ý kiến. Tôi cũng rất mong muốn được cử tri ủng hộ, lựa chọn và bầu cho tôi để tôi có thể thực hiện được chương trình này một cách tốt nhất./.

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm