Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Phạm Phú Bình

15:40, 09/05/2021
Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Phạm Phú Bình.
 

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Phạm Phú Bình:

 

Nếu được quý vị cử tri tin tưởng, bầu là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của một người đại biểu tại cơ quan quyền lực tối cao này của nhân dân, với chương trình hành động như sau:

Trước hết, là người đại biểu của nhân dân, nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tôi là lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; làm người đại diện đáng tin cậy để tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Quốc hội và các cơ quan liên quan. 
Để làm được như vậy, tôi sẽ luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình của Quốc hội và của địa phương; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, và địa bàn; tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Trong công tác xây dựng pháp luật, tôi sẽ tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật của đất nước; ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh đầy đủ các hoạt động của đời sống xã hội; sửa đổi các văn bản pháp luật hiện tại phù hợp với xu thế phát triển và tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước; đưa các chủ trương, chính sách hợp lòng dân đi vào cuộc sống. 

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo để khuôn khổ pháp luật được hoàn thiện phù hợp với định hướng hội nhập quốc tế toàn diện; trong đó cụ thể là tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và chủ trương Việt Nam tham gia sâu rộng, chủ động hơn trong vai trò kiến tạo, cũng như dẫn dắt, định hình các cơ chế hợp tác quốc tế đa phương, khu vực và song phương.

Để làm được việc này, tôi sẽ phát huy sở trường trong việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với việc tổng hợp ý kiến của người dân về thực tiễn cuộc sống, từ đó đóng góp có hiệu quả nhất cho công tác xây dựng pháp luật.

Trong thực hiện nhiệm vụ giám sát tối cao, tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát của Quốc hội, đề nghị Quốc hội quan tâm giám sát có hiệu quả những vấn đề mà nhân dân quan tâm nhiều nhất, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm và minh bạch. 

Để thực hiện nhiệm vụ này, ngoài các hoạt động tiếp xúc cử tri, tôi sẽ luôn sẵn sàng tiếp công dân theo quy định của pháp luật; khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; theo dõi và đôn đốc việc giải quyết; khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước ở trung ương về những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, kiến nghị; khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan liên quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét thận trọng, có chính sách, biện pháp hợp lý kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, lãng phí; bảo đảm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của đất nước; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân và phát triển bền vững đất nước; bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thúc đẩy các chương trình xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ, chăm sóc người có công.

Ngoài ra, với tư cách là một đại biểu Quốc hội chuyên trách được bầu ra bởi nhân dân Nghệ An, tôi sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại Quốc hội và tại tỉnh nhà; thực hiện vai trò hỗ trợ kết nối giữa tỉnh với trung ương; đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Nghệ An trong việc nỗ lực phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, như mục tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm