Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Trần Đức Thuận

15:52, 09/05/2021
Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Trần Đức Thuận.
 

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Trần Đức Thuận!

 

Tôi rất vui mừng được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Nghệ An, vì nó phù hợp với nguyện vọng của tôi. Nghệ An là quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra, nơi gia đình tôi đang sinh sống và tôi cũng có gần 30 năm công tác trên địa bàn Nghệ An. 

Là một sỹ quan cấp tướng, được đạo tạo cơ bản qua nhiều trường trong và ngoài quân đội; 35 năm công tác trong quân đội, trong đó có hơn 28 năm làm công tác pháp luật, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV tôi nghĩ mình có khả năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, nhất là nhiệm vụ tham gia ý kiến xây dựng luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nếu được trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi dự kiến chương trình hành động của mình như sau:

Một là, tiếp tục rèn luyện lập trường chính trị tư tưởng kiên định vững vàng; trung thành tuyệt đối với tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm đường đối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Có lối sống lành mạnh, giản dị khiêm tốn, không tham nhũng, lãng phí. Có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ, dám đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật .
Hai là, thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, điều kiện sản xuất và đời sống của nhân dân tỉnh Nghệ An. Cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phản ánh kịp thời với Quốc hội những vấn đề thời sự quan trọng, bức xúc, vướng mắc, khó khăn trên địa bàn Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung để Quốc hội có chủ trương, quyết sách kịp thời đạt hiệu quả; đồng thời, làm cầu nối trực tiếp, ngắn nhất và nhanh nhất giữa cử tri với Quốc hội; giữa trung ương và địa phương để thúc đẩy giải quyết những vấn đề được cử tri và chính quyền địa phương quan tâm. 
Ba là, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các cuộc giám sát của Đoàn đại biểu và các cơ quan của Quốc hội. Tích cực nghiên cứu tài liệu đóng góp ý kiến vào dự thảo các dự án Luật để trình Quốc hội thông qua, góp phần  thực hiện các chức năng của Quốc hội với chất lượng tốt hơn, để chính sách, pháp luật phù hợp và sát với thực tế, phản ánh đúng, đầy đủ nguyện vọng, ý chí của cử tri và nhân dân cả nước.
Bốn là, giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; duy trì định kỳ tiếp công dân; tích cực nghiên cứu đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan thi hành biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
Năm là, nếu được giao là Đại biểu Quốc hội chuyên trách trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, bản thân phải nghiên cứu nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với quốc phòng an ninh; làm căn cứ để triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đến năm 2025,  quân đội, công an là lực lượng tinh, gọn, mạnh và đến năm 2030 thành quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội./.

                    
 

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm