Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tham mưu chuẩn bị  Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

17:20, 28/10/2019
Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tập trung triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, trong đó quan tâm nâng cao công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là chỉ đạo của đ/c Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10 của Ban Tổ chức Trung ương diễn ra chiều nay (28/10).

Tại điểm cầu Nghệ An, các đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.


Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Kịp thời ban hành Kết luận số 60 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 để hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị. Báo cáo của Ban Tổ chức tại hội nghị cũng đánh giá cao Nghệ An đã có nhiều giải pháp đột phá trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019; Tập trung thực hiện các bước sắp xếp những đơn vị hành chính cấp xã, huyện đạt chuẩn dưới 50 % cả hai tiêu chí dân số và diện tích.
Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị;  Hướng dẫn  kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu trong 2 tháng cuối năm, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội 13 của Đảng. Tích cực chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch năm 2019 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu. Tập trung triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, trong đó quan tâm nâng cao công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đúng tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo chất lượng, cơ cấu. Bổ sung, sửa đổi hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Tham mưu cấp ủy thành lập các tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” ngay trong nội bộ ngành. 

                                             

Mai Hương – Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm