Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Năm 2019, Nghệ An có 47 xã đạt chuẩn NTM

17:13, 31/12/2019
Sáng nay (31/12), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã họp để xét công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 3 năm 2019. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh cuộc họp.

 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM năm 2019 của Đoàn thẩm  định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh cho thấy:  26 xã được thẩm định đợt này đều đạt 100% các tiêu chí, chỉ tiêu theo yêu cầu và đều không nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM. Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã bỏ phiếu, đồng ý trình UBND tỉnh công nhận thêm 26 xã của 11 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM.Năm

Các đại biểu tham dự.
Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Trong  đó có 19 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019, bao gồm:  An Hòa, Quỳnh Châu, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu); Diễn Thắng (huyện Diễn Châu); Thạch Sơn, Khai Sơn (huyện Anh Sơn); Hưng Nhân, Hưng Xuân (huyện Hưng Nguyên); Nghĩa Bình, Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ); Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc); Đà Sơn, Quang Sơn (huyện Đô Lương); Thanh Phong, Thanh Mỹ, Phong Thịnh (huyện Thanh Chương); Xá Lượng (huyện Tương Dương); Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai).    3 xã đăng ký đạt chuẩn từ năm 2018 là: Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu); Diễn Kim huyện (Diễn Châu);Quế Sơn (huyện Quế Phong).  4 xã chưa đăng ký đạt chuẩn năm 2019 gồm: Long Sơn (huyện Anh Sơn); Nghi Công Bắc, Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc); Mỹ Sơn (huyện Đô Lương).

Năm 2019, UBND tỉnh công nhận thêm 26 xã của 11 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM.

Theo đó, tính cả năm 2019 , Nghệ An có: 1 huyện và 47 xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 HĐND tỉnh giao là 27 xã và Trung ương giao là 39 xã; nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 265 xã, đạt gần 61,5%. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc họp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương; đồng thời, đề nghị các xã xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục,tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Phấn đấu đạt xã Nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Lê Hằng – Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm