Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

 Con Cuông có thêm 11 thôn, bản đạt chuẩn NTM

11:28, 09/12/2019
Sáng ngày 9/12, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) huyện Con Cuông tổ chức hội nghị bỏ phiếu xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM , năm 2019.
Người dân xã Chi Khê làm đường giao thông nông thôn.

Trong năm 2019, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện báo cáo, đề nghị Hội đồng thẩm định xét, công nhận thôn, bản  đạt chuẩn NTM huyện bỏ phiếu để xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho 11 thôn, bản của 8 xã gồm: Lục Dạ, Môn Sơn, Chi Khê, Châu Khê, Lạng Khê, Bình Chuẩn, Mậu Đức, Thạch Ngàn. Riêng xã Chi Khê có 4 thôn, bản được xét công nhận, các xã còn lại mỗi xã có 1 đơn vị.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của người dân xã Bồng Khê.

Kết quả thẩm định cho thấy, cả 11 thôn,bản được thẩm định lần này đều đạt 15/15 tiêu chí NTM.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và kết quả bỏ phiếu của các thành viên trong Đoàn thẩm định xét, công nhận thôn,bản đạt chuẩn NTM huyện, Hội đồng thẩm định xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM huyện đã bỏ phiếu, công nhận 11 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Như vậy, đến nay toàn huyện Con Cuông đã có 18 thôn, bản và  2 xã đạt chuẩn NTM. 

 Bá Hậu

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm