Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ: Có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

20:14, 17/12/2019
Theo đó, Tân Kỳ có 2 sản phẩm được công nhận OCOP, đó là cam “Truy xuất nguồn gốc Cam Vinh”, và sản phẩm trứng gà của xã Nghĩa Hoàn đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp huyện. 
Cam là 1 trong 4 sản phẩm  tham gia chương trình OCOP của huyện Quỳ Hợp.

Vừa qua, các địa phương trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã đăng ký 4 sản phẩm tham gia chương trình OCOP gồm mật ong, mật mía, trứng gà và cam. Thực hiện kế hoạch của tỉnh, hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của huyện đã chấm điểm, đánh giá, xếp hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP.

Cam “truy xuất nguồn gốc Cam Vinh" là sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp huyện.

Kết quả đợt này có 2 sản phẩm được công nhận OCOP đó là Cam “truy xuất nguồn gốc Cam Vinh”, và sản phẩm trứng gà của xã Nghĩa Hoàn đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp huyện. 

Sản phẩm trứng gà cũng đạt tiêu chuẩn tham gia chương trình mỗi xã 1 sản phẩm của tỉnh sắp tới.

Sắp tới, huyện Tân Kỳ sẽ hoàn thiện hồ sơ 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn để tham gia đánh giá phân hạng các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2019.

Bông Mai

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm