Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chi tiết danh sách các tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh, sự kiện lịch sử trên địa bàn huyện Tân Kỳ

13:12, 13/12/2020
Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua danh mục các tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh, sự kiện lịch sử trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Các tuyến đường mang tên danh nhân trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ:

 

Các tuyến đường mang tên danh từ, địa danh, sự kiện lịch sử trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ:

 

 

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm