Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chi tiết danh sách các tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh, sự kiện trên địa bàn huyện Thanh Chương

13:14, 13/12/2020
Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua danh mục các tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh, sự kiện trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương.

Các tuyến đường mang tên danh nhân trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương:

 

Các tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương:

 

 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm