Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Công bố kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020

12:09, 18/06/2019
Ngày 18/6, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020 đã có thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh.

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020 đã có thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh trên website tại địa chỉ: http://diemthi.vinhuni.edu.vn

Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu tại địa chỉ http://diemthi.vinhuni.edu.vn theo số báo danh dự thi. Số báo danh phải nhập đầy đủ cả phần chữ và phần số, ví dụ: TDV.0123

Điểm thi bao gồm:

- Điểm môn nền: thang điểm 10

- Điểm môn chuyên: thang điểm 20

- Tổng điểm có hệ số: Điểm môn nền + Điểm môn chuyên * 1.5

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm